Bezpieczna praca kluczami udarowymi

Bezpieczna praca w trakcie użytkowania pneumatycznych kluczy udarowych – Chicago Pneumatic i innych.

Pierwszą najważniejszą wskazówką jest generalna zasada:
Przeczytaj i zrozum instrukcje BHP dodane do narzędzi przed rozpoczęciem pracy i czynnościami serwisowymi. Powinieneś zrozumieć, że brak powyższych czynności zwiększa ewentualnego niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała.

Uniwersalne instrukcje bezpieczeństwa.

Założeniem firmy produkującej profesjonalne udarowe klucze pneumatycznewiertarki pneumatyczne ( Chicago Pneumatic, ), jest wytwarzanie narzędzi, które pomogą operatorowi pracować bezpiecznie i wydajnie. Najważniejszym elementem bezpiecznej pracy narzędzi i urządzeń jest na pierwszym miejscu ich operator. Rozwaga i dobre przepisy są najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem.
Każda prawidłowo przygotowana instrukcja podkreśla najistotniejsze niebezpieczeństwa i zagrożenia, w związku z tym trzeba ponadto przestrzegać środków ostrożności, ostrzeżeń oraz znaków umieszczonych na urządzeniach i w miejscu pracy. Pracownik powinien zapoznać się, zrozumieć i stosować instrukcje BHP dołączane do każdego urządzenia – AMEN. Informacje ze strony 
http://narzedziamoje.pl/

Do pracownika : Przeczytaj i postaraj dowiedzieć się jak działa maszyna, nawet jeśli posiadasz już doświadczenie z podobnymi narzędziami. Dokładnie obejrzyj i sprawdź urządzenie przed użyciem. Postaraj się „poczuć” jego siłę, ograniczenia, przypuszczalne ryzyko, jak pracuje i jak go zatrzymać. Czasem wyobraźnia pomaga zniwelować możliwe ryzyko.
Podstawowymi, niebezpiecznymi czynnikami w miejscu pracy są:

1) Sprężone Powietrze

- Sprężone powietrze może spowodować zagrożenie dla zdrowia. Nigdy nie kieruj przewodu ciśnieniowego w kierunku swoim lub innych osób, szczególnie dotyczy to oczu, uszu, okolic ust.
Nigdy nie „przedmuchuj” twarzy z kurzu i pyłów sprężonym powietrzem o nieznanym ciśnieniu. Zawsze kieruj wylot przewodu z dala od siebie i innych osób.
- Kontroluj czy przewody ciśnieniowe nie są uszkodzone lub luźne, wymień je jeżeli to konieczne zanim podłączysz narzędzie.
Bicie przewodu ciśnieniowego może spowodować poważne zagrożenie zdrowia.
- Odłącz narzędzie z przewodu ciśnieniowego, kiedy nie jest używane, przed zmianą akcesoriów, zmianą nastawienia momentu lub naprawą.
- Nie przekraczaj zwiększaj ciśnienia w celu podniesienia mocy narzędzia, może to doprowadzić do zagrożenia zdrowia oraz skrócić „żywotność” narzędzia.
- Nie wkręcaj szybkozłączek do narzędzia, drgania od bicia przewodu ciśnieniowego mogą doprowadzić do jego uszkodzenia. Szybkozłączki zamontuj zawsze na końcu przewodu ciśnieniowego.
- W przypadku używania połączeń uniwersalnych wymaga się stosowania zawleczek blokujących, które zabezpieczają przypadkowe rozpięcie przewodu ciśnieniowego.
- Narzędzia pneumatyczne nie są zaprojektowane do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem, oraz nie są zabezpieczone izolacją odporną na wysokie napięcie.

narzedzia-pneumatyczne-cp-wiertrka

2) Zagrożenie uszkodzenia wzroku.

Zawsze dbaj o ochronę oczu, oraz twarz stosując odpowiednią maskę ochronną, każda praca stwarza potencjalne zagrożenie.

3) Zagrożenie związane z oddychaniem.
Praca narzędziem może powodować generowanie kurzu i pyłu, w tym wypadku zawsze stosuj maskę ochronną.

4) Zagrożenie związane ze słuchem.
Pogorszenie słuchu, bule głowy i zmęczenie, może być spowodowane wydłużoną pracą w warunkach o podwyższonym poziomie hałasu, w tym przypadku zawsze stosuj słuchawki wygłuszające.

5) Ryzyko związane z wibracjami.
Wydłużona praca narzędziem, które generuje wibracje może być szkodliwe dla stawów kończyn górnych i dolnych. W wypadku drętwienia, mrowienia lub bladnięcia skóry trzeba niezwłocznie przerwać pracę i skonsultować się z lekarzem.

6) Zagrożenie związane z niewłaściwym ubiorem.
Nie stosuj luźnej odzieży, która w czasie pracy narzędziem lub akcesoriami obrotowymi powoduje ryzyko zaplątania się lub wciągnięcia materiału. Są to bardzo częste przyczyny okropnych w skutkach wypadków: oskalpowanie luźnych włosów, uszkodzenia stawów, złamanie kończyn górnych.

7) Ryzyko dodatkowe:

- Poślizg, potknięcie lub upadek mogą spowodować poważne obrażenia a nawet śmierć. Unikaj pozostawiania rozwiniętych przewodów ciśnieniowych, zwłaszcza w miejscach gdzie odbywa się komunikacja.
- Operator i personel techniczny musi być przeszkolony i przygotowany do wykonywania swoich obowiązków.
- Urządzenia przeznaczone do eliminowania nierówności powierzchni powinny być stosowane w sposób eliminujący ryzyko otarcia lub przecięcia.
- Używaj rękawic ochronnych, zabezpieczając dłonie przed otarciami.
8) Używaj głowy i nigdy nie przestawaj myśleć o możliwych zagrożeniach, wyobraźnia jest najlepszym zabezpieczeniem. Powyższe dane ze strony: 
http://www.poradniknarzedziowy.pl/

Pneumatyczne Klucze Udarowe – niebezpieczeństwa:

Nigdy nie używać nasadek ręcznych. Używać tylko nasadek udarowych w dobrym stanie. Nasadki w złym stanie zmniejszają moc udarową i mogą się rozpaść, doprowadzając do obrażeń ciała.
W przypadku korzystania z przegubu Cardana nigdy nie uruchamiać klucza udarowego poza miejscem pracy. W przeciwnym razie nastąpić może odrzut przegubu, powodując zagrożenie.
Cały czas używać możliwie najprostszego sposobu łączenia. Przedłużki, redukcje redukują moc w skrajnych przypadkach mogą się obluzować, powodując obrażenia ciała. Należy używać jak tylko to możliwe długich nasadek oraz oryginalnych akcesoriów.
W przypadku narzędzi zaopatrzonych w element ustalający nasadki ze sworzniem i o-ringiem należy pewnie zabezpieczyć sworzeń za pomocą o-ringu.

W przypadku zbyt mocnego lub zbyt słabego dokręcenia elementów mocujących może dojść do ich zerwania lub poluzowania i odłączenia, czego skutkiem mogą, być poważne obrażenia ciała. Odłączone elementy mogą zostać wyrzucone. Śruby wymagające dokręcenia określonym momentem, należy sprawdzić za pomocą klucza dynamometrycznego.

Uwaga: klucze dynamometryczne „klikające” nie są w stanie zidentyfikować przypadku połączenia dokonanego z wyższym momentem dokręca. Stosować klucz dynamometryczny zegarowy.
- Aby zminimalizować zagrożenie obrażeń używając pneumatycznych zapadkowych kluczy udarowych, zawsze pewnie trzeba podeprzeć uchwyt w kierunku przeciwnym do obrotu trzpienia w celu zminimalizowania reakcji momentu obrotowego.
To tyle Pozdrawiam

Narzędzia ręczne Knipex

Witam
W dzisiejszym artykule opiszę podstawowe informacje o szczypcach ręcznych. Jest to sprzęt, który obok młotków i śrubokrętów jest na ogół używane w wszelkiego rodzaju pracach .

Szczypce są zaprojektowane zgodnie z zasadą dwuramiennej dźwigni, która pozwala zamienić niewielką siłę zacisku na wyraźnie większą siłę, która pojawia się na szczękach i umożliwia efektywne zaciskanie lub przecinanie.
Im dłuższe kamiona szczypiec tym siła zaciskania jest większa. Jeżeli konieczne jest uzyskanie znacznej siły zacisku, odległość od rękojeści do złącza musi być znaczna, a odległość od złącza do szczęk lub ostrzy musi być tak mała, jak to tylko możliwe.
Nie zawsze jest to priorytet. Przykładowo w narzędziach przeznaczonych dla elektryków i elektroników, ważne jest przystosowanie tych narzędzi do pracy w trudno dostępnych miejscach, lub ergonomia rękojeści.
Pierwsze szczypce zaczęto wytwarzać w drugim tysiącleciu p.n.e.. Czyli do czasu kiedy ludzie rozpoczęli wykożystywać rudy żelaza. Szczypce używali kowale i smolarze. Kowalom umożliwiały wyciąganie rozgrzanej stali z kotliny. Hutnikom na wyciąganie tygli z dymarek i zlewaniu stali do form.
Forma obecnych szczypiec nie różni się prawie wcale od tych używanych dawniej.
Liczba rodzajów szczypiec wzrastała wraz z postępem w dziedzinie techniki, a później w związku z rozwojem automatyki. Obecnie wyróżnia się 100 różnych popularnych typów szczypiec. Ilość szczypiec wysoko wyspecjalizowanych wciąż rośnie. Oczywiście takie specjalistyczne narzędzia rzadko pojawiają się w sprzedaży. Najczęściej są one wytwarzane ewentualnie przerabiane z standardowych szczypiec i przystosowane do szczególnych operacji. Produkuje się je w bardzo małych partiach, sięgających czasami kilkadziesiąt sztuk.
Czołowymi producentami w Europie są Knipex, Wiha, Bahco, Gedore, NWS, Facom, Wera, Stanley, Irvin w Polsce Kuźnia, Juko. Informacje ze strony 
http://wiertlogres.pl/

Podstawowy podział szczypiec:
Ze względu na kształt szczęk.
Występują trzy podstawowe kształty (w przekroju poprzecznym) szczęk: płaskie, półokrągłe i okrągłe. Spotkać można także indywidualne kształty do odrębnych zastosowań.
Ze względu na zastosowanie:

nozyce-do-lin-linek-stalowych-knipex-9562190-zarabianie-tulejki-1

Szczypce tnące (szczypce boczne, szczypce czołowe, obcęgi do usuwania gwoździ ). Mają różnego rodzaju krawędzie tnące, bardzo ostre ( ostrza bez skosu ) dla elektroników do cięcia cieńkich przewodów, do cięcia półproduktów z plastiku z wtryskarek. Ostrza ze skosem do standardowych zastosowań i i ostrza o dużym kącie do cięcia elementów stalowych.
Szczypce zaciskające, szczypce płaskie, szczypce do rur , szczypce samozaciskowe o różnych kształtach szczęk.
Szczypce uniwersalne, używane zarówno do cięcia, jak i zaciskania. Są to chyba najbardziej popularne narzędzia. Standardowoich szczęki mają licząc od nita mocującego: ostrza tnące, kształtowe zębate wycięcia do ściskania elementów okrągłych. A na końcu dwie płaskie zębate powierzchnie do łapania niewielkich elementów. Występują jako: szczypce uniwersalne, szczypce tnące wydłużone, szczypce radiowo-telefoniczne.
Szczypce składają się z trzech części:
1 Dwóch rękojeści którymi trzyma się narzędzie. Rękojeści powinny być opracowane zgodnie z zasadami ergonomii, tak aby praca szczypcami była bezpieczna i wygodna dla dłoni.
2 Złącza, czyli osi szczypiec. Złącze nie może mieć żadnych luzów, i jednocześnie nie może być mocno spasowane. Spasowanie musi zapewniać bezproblemową pracę – otwieranie i zamykanie jedną ręką. Najczęściej są to bolce o specjalnej konstrukcji lub specjalnie profilowane śruby z nakrętką samokontrującą.
3 Główki ze szczęką zaciskającą i ostrzem tnącym. Krawędzie główki powinny być precyzyjnie oszlifowane do odpowiedniego kształtu.

Ze względu na kształt ostrza wyróżniamy:
Szczypce boczne. Popularnie zwane obcinaczkami, których krawędź tnąca jest równoległa do linii ramion i znajduje się blisko brzegu szczypiec. Jest to bardzo szeroka grupa narzędzi o zróżnicowanej długości, różnym kształcie i ostrzach dostosowanych do cięcia w różnych warunkach.

Szczypce środkowe, konstrukcja zapewnia długą żywotność, co skutkuje wysoką wydajnością cięcia. Mają mniejszą precyzję cięciai wymagają większych nacisków.
Szczypce tnące czołowe oraz kątowe używane są wtedy, kiedy dostęp do przecinanego elementu jest ograniczony. Krawędzie tnące są prostopadłe lub nachylona pod kątem do ramion. Mogą być także użyte w sytuacji, kiedy zależy nam aby drut został przycięty blisko jakiejś powierzchni.

Wszystkie szczypce są odkuwane ze stali stopowej lub niestopowejProdukowane szczypce wykonuje się z odkuwek i odpowiednio obrabia. Jako materiał używa sięstali chromo wanadowej lub węglowej.Sposób produkcji opisany w oddzielnym artykule. Informacje ze strony 
http://warsztattechnika.pl/

I na koniec temat czasami pomijany – okładziny szczypiec.
Rękojeści muszą za każdym razem spełniać podstawowe normy ergonomii i funkcjonalności.
Wyróżniamy rękojeści stalowe i z różnego rodzaju tworzyw.
Stalowe rękojeści odpowiednio wyprofilowane ramiona odkuwek, czasami radełkowane dla poleprzenia chwytu.
Okładziny z tworzyw spełniają rolę identyfikacyjną, ergonomiczną i zabezpieczającą -znaczek 1000V.
I tu uwaga pra pod napięciem tylko z narzędziem zcertyfikatem 1000V spełniającym normy bezpieczeństwa wg norm IEC 60900, DIN EN 60900, VDE0680.

Wszystkie szczypce izolowane firmy KNIPEX są sprawdzane pod wieloma względami, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa użytkownikowi.

Testy obejmują:

Wytrzymałość dialektryczna
Każde izolowane narzędzie KNIPEX jest sprawdzane indywidualnie. Wszystkie produkty ze znakiem zostały sprawdzone pod napięciem 10 000 V AC. Po zatwierdzeniu dopuszczone do użytku pod napieciem 1000 V AC. Daje to 10-krotny margines bezpieczeństwa.

testowanie-rekojesci-szczypiec-knipex-1

Testy na odporność izolacji
Po zanurzeniu w wodzie na 24 h i testuje pod napięciem 10000V przez 3 minuty. Równocześnie mierzone są wszystkie przebicia prądu. Pozwala to wyeliminować możliwość przeskoku iskry z izolacji na nieosłoniętą główkę szczypiec lub możliwość przebić.

Pomiary materiału izolacyjnego
Pod naciskiem 20 N, w temperaturze +70o C i pod napięciem 5 000 V AC rękojeści poddawane są pomiarowi na dielektryczne przebicie izolacji.

Testy rękojeści
Pomiar jest przeprowadzany w temperaturze -25o C. Materiał, z którego wykonano izolację zachowuje twardość konieczną do przyjęcia uderzenia przyrządu testowego bez pęknięć i rys.

Pomiary na przyleganie
Bardzo istotny test przylegania materiału, z którego wykonano izolację, ma na celu wykazanie trwałej przyczepności izolacji do narzędzia. Pomiar polega na poddawaniu szczypiec sile nacisku 500 N przez 168 h w temperaturze +70o C.

Test palności
Mały wskaźnik palności izolacji usuwa ryzyko pożaru.

Porządek w miejscu pracy

Magazynowanie narzędzi, śrub, kołków i innych wykorzystywanych w zakładach nie musi być kłopotliwe. Wszystko zależy od wielkości dostępnego miejsca, inwencji i odpowiednich pojemników, organizerów, pudełek i zawieszek. Aby oszczędzić czas na ciągłe poszukiwania odpowiedniego przedmiotu, warto zainwestować w przydatne skrzynki narzędziowe i organizery.

W naszym sklepie jest sporo produktów ułatwiających układanie, transportowanie i magazynowanie od najmniejszych do większych narzędzi i materiałów. Skrzynki narzędziowe zaprojektowano tak, by najlepiej wykorzystać w nich miejsce. Właściwie przemyślany podział przegródek, pozwala na poukładanie narzędzi stabilnie i trwale. Warto podkreślić, że dostępne w naszej ofercie skrzynki wykonane są z bardzo wytrzymałych tworzyw. Możliwe jest więc przechowywanie w nich i przenoszenie wszelkich przydatnych sprzętów, bez obawy, że budulec nie wytrzyma obciążenia i zostanie szybko uszkodzony. Dzięki dużemu aluminiowemu uchwytowi i aluminiowym zapięciom można w nich przechowywać i bezpiecznie przenosić aż do 30 kg ładunku.

skrzynka-narzedziowa-tytan
Organizery i pojemniki warsztatowe posłużą do segregacji bezpieczników, śrub, bitów, kluczy i innych drobnych elementów. Prześwitujące wieczka pozwolą w szybki sposób przejrzeć zawartość. Systemy przenośnych szuflad czy zawieszanych pojemników warsztatowych to dobry pomysł na zagospodarowanie ściany lub otwartych regałów. Wszystkie organizery, skrzynki i pojemniki, oprócz otwartych pojemników warsztatowych mają szczelne zamykania. Zabezpiecza to sprzęt przed wilgocią, kurzem i pyłem o który ta łatwo podczas np. szlifowania.

Skrzynki narzędziowe są bardzo przydatne, zarówno fachowcom, jak i osobom sporadycznie wykonującym naprawy w domu lub warsztacie.
Niedługo pojawią się bezbarwne pojemniki NUF pozbawione wewnętrznych przegródek. Pozwoli to na magazynowanie sprzętu o większych lub nieregularnych kształtach. Przykładowo zasilacze z kablami, Dremel z wałkiem giętkim i kablem. Bo niby taki sprzęt jest mały ale zawsze mam kłopot co zrobić z przewodem.
Kasty i wiadra można wykorzystać do przewożenia i transportu zabrudzonych lub uszkodzonych części maszyn, pomp lub innych elementów.

Pęknięta nagrzewnica

Zima 2015

Jak ja nie lubię takich sytuacji, wyobraźcie sobie wracacie z rodziną do domu, do pokonania jeszcze 100 km i nagle przestaje działać ogrzewanie w samochodzie, a na zewnątrz -2 stopnie.

Dzieciaki marzną żona narzeka ja cały zestresowany. Dobrze, że mój Land Cruiser HDJ 80 ma 2 nagrzewnice i wysiadła ta przednia a tylnia działała, więc jakoś dojechaliśmy. Na drugi dzień żona chora i dzieciaki też zaczęło brać. Więc jadę do mechanika i rozbieramy cały kokpit robota na 5 godzin, przy okazji kilka zaczepów plastikowych się popsuło ( oczywiście same się popsuły). No, ale dobrze nagrzewnica wyciągnięta a w środku tyle brązowo-rudej mazi syfu, że zgroza. Płukałem to cały dzień wlewałem kwas solny i sodę, udało się oczyścić do tego oczywiście obowiązkowo kilkukrotne czyszczenie całego układu chłodzenia.

Ile tam było syfu takiej rdzawo-brunatnej mazi, podejrzewam, że wcześniejszy właściciel chciał uszczelnić chłodnicę i wsypał największe przekleństwo dodatków do samochodu, jakie człowiek mógł wymyślić- uszczelniacz do chłodnic, ten syf oblepił ścianki wewnątrz układu chłodzenia i stąd mój problem.Ale to nie koniec. Okazało się, że nagrzewnica ma popękane obydwa króćce wlotowy i wylotowy, myślę, że dlatego ktoś wlał to świństwo. Jak oczyściłem nagrzewnice to pojawiły się rysy na rurkach mosiężnych. A jeszcze dodam, że wcześniej w samochodzie cały czas czułem zapach płynu chłodniczego, ale nie wiedziałem, co może być przyczyną teraz już wiem.

No i teraz problem, co robić?

Nowa nagrzewnica cena kosmiczna jak większość części do Land Cruisera ( mój rocznik 1994 HDJ 80), na allegro szukałem, ale nie znalazłem zresztą nawet to, jaką miał bym gwarancję, że wszystko z nią było by ok. No i tu postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce, ponieważ moim hobby  jest odlewnictwo rekonstrukcyjne min. sprzączek do pasów średniowiecznych, i jedną z technik jest lutowanie twarde, więc wyczyściłem obydwa króćce kwasem lutowniczym, przeczyściłem włókniną szlifierską, odpaliłem mój super palnik sievert lut  w rękę i cheja. Na polutowanie zużyłem prawie całą laskę ( lutowałem lutem różowym potrzebuje on nieco większej temperatury, ale można nim zalewać szersze szczeliny niż lutami o wyższej zawartości srebra tymi niebieskimi żółtymi i zielonymi)    Efekt był cudowny, oprócz tego, że zalałem szczeliny to wzmocniłem jeszcze kolanka na zgięciu, mechanik jak zobaczył nagrzewnicę to wyraźnie widziałem, że był lekko zszokowany, na początku mi odradzał lutowanie, jako bardzo niepewne. Ale ja wiem, że taki lut srebrny jest niezwykle trwały odporny na korozje i tak dalej.   Po zmatowieniu wszystkiego do kupy znowu kilka godzin, zalaliśmy chłodnicę wodą ( na szczęście była odwilż ) i pojeździłem z ta wodą może godzinę. Potem wylałem ją i zalałem Płynem chłodniczym. Jakie to cudowne uczucie siedzieć w samochodzie z sprawnym ogrzewaniem.

Błąd przy zakupie felg

Jak zwykle mądry polak po szkodzie.

Tak mogę powiedzieć o sobie. Rok temu Na wiosnę, kupiłem ładne alu felgi do mojego Land Cruisera HDJ80, przy wyborze kierowałem się cena i no wiadomo żeby ładnie wyglądały. Po zapłacie pojechałem do wulkanizatora. Po rozpakowaniu okazało się, że nakrętki do nowych felg są inne dużo węższe, bo felgi mają takie wgłębienia i do odkręcenia ich potrzebny jest specjalny klucz, (który był w zestawie). Ten klucz to bardzo nietypowy taka gwiazdka 10cio kątna coś jak splin tylko 10 ząbków a klucze typ splin mają 12 ząbków i takie typowe to można wszędzie kupić. Gumy wymieniłem na nowe i pojeździłem trochę, wszystko w porządku z felgami ładnie wyglądały. Latem wymieniłem klocki hamulcowe i tu pojawił się pierwszy problem. Przy wymianie ledwo dało się odkręcić nakrętki, ( choć były posmarowane u wulkanizatora), a najlepsze stało się później jak zaczęliśmy dokręcać kola, klucz zaczął się obrabiać. Jakoś udało się dokręcić koła. Przyszła zima i trzeba wymienić na zimowe, mam oddzielne felgi stalowe z zimowymi oponami zakręcane na tradycyjne sześciokątne śruby, odkręcane kluczami nasadowymi.

Czując, co się święci samochód oddałem do wulkanizatora z zapleczem ( warsztatem mechanicznym) i tak jak cię spodziewałem przy odkręcaniu kluczem udarowym, mój klucz się obrobił do zera i trzeba było zniszczyć nakrętki żeby wymienić koła. Nowy zestaw kosztuje 150 złotych kupiłem dwa na wszelki wypadek.

Mam teraz nauczkę żeby nie kupować ładnych alu felg tylko felgi gdzie można odkręcić koła tradycyjnymi kluczami nasadowymi sześciokątnymi. Bo cudowanie nie wychodzi na dobre.

Lepiej tego nie czytać :)

Zacząłem zastanawiać się nad preclami. Dla mnie temat skończył się tak naprawdę na puknij.net, którego postawiłem prawie rok temu i więcej się preclami nie interesowałem(od czerwca 2010 już nie w moich rękach:). Aż do niedawna. Postanowiłem pogrzebać po sieci i znaleźć coś wartościowego, sprawdzić, czy to jeszcze działa i jak precle traktują ludzie z googla.

Zacząłem od forum.optymalizacja.com i działu dotyczącego precli – wrzuciłem najstarsza podstronę i lecę kolejno szukając działających jeszcze katalogów typu presell pages. Zero poważnych rezultatów. Odpuściłem tę metodę, ale zaraz wpadła mi w ręce lista 400! katalogów typu presell pages z 2007 roku. Zacząłem ją przeglądać dopiero dzisiaj.

Ale jeszcze wcześniej przypomniałem sobie post na blogu google dotyczący traktowania i w ogóle podejścia do precelków: google i presell pages. Niby farmazony, ale zawsze to lepiej mieć czarno na białym, czy googlowi będą tolerować precle czy nie będą. Na razie sprawa ma się prawie tak samo jak z swl, google nie lubi, ale też nie walczy aby nie chwiać rynkiem.

Preclami zajmują się albo wszyscy po cichu, albo nieliczni. Sam obstawiam wszystkich po cichu – zachowanie, które nie będzie powodowało paniki w przypadku jakichś zmian. Sam też tak zacznę robić. Zobaczycie ;)

Tak czy siak… dzisiaj przejrzałem kawałek tego spisu czterystu precelków i przez pół dnia wynalazłem lekko ponad dziesięć działających. Nie wiem niestety z ilu. Wiem jednak, że zostawiłem tylko te, które raz: nie są zbanowane i site trzyma się na przyzwoity w miarę poziomie, dwa: są większości niemoderowane, ale nadal ciekawe jakościowo, trzy: google je indeksuje od bardzo dawna i nie zamierza przestać ;)

Zostało mi jeszcze do przejrzenia bardzo dużo adresów, ale wiem że może mi się to opłacić. Przez te połowę dnia dodałem do każdego precla artykuł i będę badał efektywność indeksacji. Bo zdarzył się rodzynek, w którym mój tekst już po dwóch minutach był w indeksie! Niby spamiarka, powiedzieliby wielcy tego świata SEO, ale powera takiego to niektóre SEOKatalogi nie mają.

I te precle to ja sobie przebiorę, docelowo wybierając sto najlepszych niemoderowanych i około dwudziestu moderowanych i jeszcze mocniejszych w kosmos – a takie również istnieją i mam już na nie cynk. Coś jak puknij.net  – wymaganie sto procent unikalnego tekstu, rygor i dyscyplina, a czasem nawet SMS do zapłaty ;)

Oczywiście listę, którą kompletuję zamierzam udostępnić – tak samo jak w przypadku listy katalogów, którą ostatnio trochę zaniedbałem.. No ale list katalogów stron www już jest tyle, że sam nie wiem czy warto mi robić kolejną – taką pod publiczkę.

A wracając jeszcze na chwilę do precli. KUPA ludzi pisze jak stworzyć dobrego precla i co zrobić, żeby był fajny i wypasiony w kosmos. Ja parę dni temu stworzyłem takiego precla i opiszę to krok po kroku i jeszcze więcej niż inni. Przy okazji zbiorę materiał dla was do porównania metod stawiania precla różnych pozycjonerów, z różnym doświadczeniem – będzie ciekawie, zobaczycie ;)

Ale jest jeszcze jedna sprawa. Postanowiłem wreszcie wykorzystać siłę newslettera i szykuję mały lifting kursu tworzenia zaplecza. Niebawem pójdą e-maile informujące o tym, ale najpierw wolę mniej oficjalnie ;) Jeżeli macie jakieś uwagi proszę o kontakt! Dodatkowo muszę poinformować, że wyniki ważnych strategicznie testów oraz tematy o których nie może dowiedzieć się „masa” będą zabezpieczone hasłem na blogu. Przeczytać je będą mogli tylko subskrybenci newslettera.

Mocny wpis zawierający wszystkie ważne elementy dotyczące pozycjonowania stron www. Idealny dla zielonych, wspaniały dla początkujących i przydatny dla średniozaawansowanych! Czytaj… 
http://narzedziowy.cba.pl/

1. Pozycjonowanie to z innego języka zabawa i majsterkowanie przy wynikach wyszukiwania. Czyli przy tym, co wyświetla Ci się w google jeżeli wpiszesz: odór gniotka! Zobacz, to dzięki mnie wyświetla się tam mój adres strony.

2. Pozycjonowanie nie jest trudne, ale nie każdy pozycjonerem się urodził, musisz o tym wiedzieć.

3. Cierpliwość i zapał do pracy mimo wielu kryzysów to obowiązek! Musisz być gotowy do poświęceń, aby odnieść zwycięstwo – taka ideja gniotkowa.

1. Jak pozycjonować stronę? Na czym to polega? cz. 1

2. Pierwszym krokiem jest optymalizacja serwisu: określenie słów kluczowych. Jeżeli nie wiesz jak określić słowa kluczowe, to lepiej prędko się tego dowiedz(znajdziesz to również na moim blogu). Potem te słowa kluczowe trzeba wpisać w znacznik <title>, potem trzeba dodać parę meta tagów, które ściągnij se z google. Najlepiej to pomiń tylko description, bo mało ważny.

3. Drugim krokiem jest napisanie wielu artykułów na stronie, ale takich artykułów, które będą zawierały słowa kluczowe – te które wcześniej wybrałeś, że chcesz, aby Twoja strona była gdzieś w top10 po wpisaniu tych słów w szukajce.

4. Jak masz artykuły już zamieszczone, to trzecim krokiem jest określenie anchorów (czyli tego czegoś w środku linka, jak nie wiesz to się dowiedz) dla linków wewnętrznych dla stron. Przykład: ze strony głównej masz link do artykułu o zabawkach dla dziecka, i zamiast nazwać ten link: „artykuł o zabawkach” nazwij go „zabawki dla dzieci„. Tak ma być i już, zero dyskusji.

5. Gdy już takie rzeczy porobisz, to dodaj sobie mapę strony do strony. Jak nie wiesz czym jest mapa strony, to lepiej prędko o tym poczytaj, bo skroplisz się wcześniej niż wyparowałeś.

6. To teraz krok piąty: powiadom wszystkich znajomych o Twojej stronie i zareklamuj ją wszędzie tam gdzie możesz. Na razie nie przejmuj się linkowaniem, anchorami, przyrostem linków, Page Rankiem, ilością linków zwrotnych, wychodzących, przychodzących i niczym podobnym. Po prostu zareklamuj stronę tam, gdzie możesz i tam, gdzie przyniesie Ci to plusy w postaci większej ilości odwiedzających.

7. Poreklamuj ją tak przez tydzień, albo miesiąc, najlepiej to nawet dwa i wróć tutaj, żeby przeczytać punkty kolejne.

1. Czym pozycjonować stronę? cz. 2

2. Pierwszy krok w prawdziwym działaniu to rozpoczęcie sztucznego linkowania. Zalinkuj stronę z katalogów dużych i płatnych tj. katalog.wp.pl, katalog.onet.pl, guglas.biz i innych. Skorzystaj z podpowiedzi: Katalog Stron, Katalog, Moderowany Katalog.

3. Powyższy punkt wykonaj w ciągu miesiąca, może dwóch myśląc o… zdobywaniu ruchu z katalogów oraz odpowiednim dobraniu anchor tekstu – czyli nazwy linka. Nie wolno dawać Ci za anchor tekst słowa kluczowego, a już broń boże kilku słów kluczowych. Lepiej dać: „Blog Gniotka o życiu” niż „Reklama, pozycjonowanie, dupa wg gniotka„. No i żeby w każdym katalogu był inny, zarówno opis jak i tytuł linka.

4. Jak skończą Ci się płatne katalogi to po prostu korzystaj z tych darmowych, ale najlepiej moderowanych. Może kiedyś stworzę listę takich fajnych katalogów, do których warto dodać stronę? Może gdy kiedyś w dalekiej przyszłości zacznę katalogować gniotka…

5. Tym czasem możesz już spokojnie usiąść na kanapie i mam nadzieję, że wszystkie adresy do wpisów w katalogach Twoich masz zapisane gdzieś w notatniku czy innym programie i będziesz mógł je łatwo sprawdzić za miesiąc.

6. Odwiedź jeszcze inne miejsca, gdzie możesz promować swoją stronę, zapytaj kolegów, czy mają jakieś witryny, zapytaj mamy, taty, babci, a może dziadek nawet ma jakąś stronę z nielegalnymi używkami – na takiej to Ty linków nie zostawiaj, tylko zapomnij o niej. Zostawiaj linki wszędzie tam gdzie możesz i na portalach podobnych tematycznie do Twojej strony.

NIE SPAMUJ CHOLERA JASNA! czyli…

1. Podczas promocji strony udostępniaj swój adres tam, gdzie Ci na to pozwalają, czytaj regulaminy i zasady stron, for, katalogów itd.

2. Nie dawaj linków w miejsca, o których po dwóch godzinach zapomnisz i nie dasz rady przypomnieć sobie do nich adresu. Nie idź na ilość! To nie ilość linków jest ważna, a o tym dowiesz się już zaraz…

1. Jeszcze inne sposoby pozycjonowania. cz. 3

2. Jak już Twoja strona znajduje się w katalogach stron i na witrynach kolegów, możesz przystąpić do prawdziwego seo działania. Jesteś gotów? – Nie? To już jest po Tobie. – Ok, gotów.

3. Bo widzisz, w internecie działa jeszcze coś takiego jak kupno linków. Musisz być oblatany i obeznany, umieć nawiązywać nowe kontakty – co z resztą za pośrednictwem sieci nie jest trudne – żeby kupić gdzieś wartościowy link. Ale jaki to wartościowy link zaraz pewno mnie zapytasz. Otóż…

4. Wartościowy link to taki link, który pochodzi ze strony, która ma Page Rank = / > 3 i przy okazji podobną tematykę i przy okazji kilkaset linków zwrotnych (prowadzących do niej) i przy okazji jakiś ruch. Takie linki masz kupować. Jak je kupisz to Twoja sprawa, ja mówię Ci aby o tym, że masz je kupić.

5. Możesz też skorzystać z mechanizmu wymieniania się linkami, ale taki człowiek – człowiek, a nie człowiek – system – człowiek. Zrób sobie na stronie dodatkową podstronę „partnerzy” czy coś i tam wrzucaj wszystkie linki z serwisami, które linkują do Ciebie – takie fifty, fifty.   
http://domtechniczny.jimdo.com/

6. PAMIĘTAJ, aby każdy link opatrzyć ładnym anchor tekstem i żeby go nie za dużo było.

1. Deserowe metody pozycjonowania, Twoja specjalność. cz. 4

2. Nie wykonujesz tego podpunktu, dopóki Twoja strona nie jest już na tyle popularna, że możesz z niej opłacić serwer i domenę. Jeżeli do tej pory jeszcze tak się nie dzieje, to po prostu dupa jesteś i nie nadajesz się do tej roboty, albo źle dobrałeś swoją niszę, czy coś takiego.

3. Ale jeżeli wszystko jest OK, to czytaj. Bo teraz wkracza element dobrej zabawy i użerania się z administratorami innych stron. Musisz zarezerwować więcej czasu niż dotychczas i rozejrzeć się dokładniej w branży i obok niej. Administratorzy innych stron czekają, aż wsadzisz na ich domenie linka w komentarzach, księdze gości, czy na forum w odpowiedzi na jakiegoś posta, żeby po prostu Cię skołować i skrytykować – ale Ty będziesz odważny i będziesz dzielnie dążył do celu, prawda?

4. Publikuj linki gdzie się da, nie patrz na regulaminy, przestrogi, niech linki się pojawiają i znikają, podszywaj się pod innych userów, zakładaj dodatkowe konta na forach i linkuj do swojej strony. Twórz fikcyjne tematy i pytaj, odpowiadaj, linkuj… Zaglądaj na blogi konkurentów, wciskaj wszędzie Twój adres, gdzie się tylko da.

5. Bez oporów, bezproblemowo, skutecznie działaj tak aż do utraty sił. Potem odpocznij i poczytaj o kolejnych krokach.

1. Śliwka na torcie w pozycjonowaniu, czyli cz. 5

2. Allegro to jedyny portal, który tutaj polecę właśnie dzisiaj. Weź sobie załóż konto, wejdź do kategorii Komputery>Internet > Linki (czy jakoś podobnie) i kup se parę linków. Wybieraj je na podobnej zasadzie co w punkcie 5. 4.  Opłacalności się ucz, sprawdzaj jak działają poszczególne linki i przedłużaj ich żywot, albo zapominaj o stronach, które Ci te linki mają publikować.

3. Po prostu teraz musisz przepuścić trochę kasy na marne, bo Twoja strona potrzebuje czasu żeby się zadomowić w wyszukiwarce. Dopiero rok jest w sieci, marnie, ale już jest coraz lepiej, a Ty coraz więcej się uczysz i to Twój ogromny plus!

4. Dam Ci radę: szukaj miejsca reklamowego na stronach, które mają mało wychodzących linków i których adresy nie są bezpośrednio publikowane na aukcji – takie to są te z górnej półki linki. I nie wciągaj się w inne machlojki, bo jeszcze za mały jesteś, żeby ze mną dyskutować.

1. I czas do prawdziwej roboty się wziąć.

2. Wiesz co to takiego katalogi typu Presell Pages? Jeżeli nie, to lepiej prędko się doedukuj, bo szkoda czasu. Masz na to 3 sekundy. Już wiesz? Super!

3. Bo nadszedł czas na pisanie. Teraz musisz pisać artykuły, w których będziesz poruszał kwestie związane z tematyką Twojej strony. W artykułach mają się znajdować słowa klucze – czyli te, które chcesz pozycjonować. Jedno takie słowo zamieniasz na link do Twojej strony i dodajesz artykuł do potocznie nazywanego precelka.

4. Napisz artykuł, który będzie miał od tysiąca do trzech tysięcy znaków. Ten co ma 3tys. znaków to może mieć nawet i 3 linki (jeden do strony głównej, drugi do podstrony, trzeci do innego artykułu, czy coś takiego).

5. Artykuł ma mieć sens, ma być ciekawy i ma zachęcać do kliknięcia w link, który się w nim znajduje. Jeżeli sam nie potrafisz napisać takiego artykułu to zleć to komuś. Tylko nie dzieciakowi za 2zł! Bo taki artykuł to jak psu z gardła wyjęty. Postaraj się po prostu!

6. Znajdź listę precli – może nawet ja Ci ją udostępnię jak mi się na newsletter wpiszesz – tak to szantaż. Albo jak będzie już po wszystkim to skorzystać z mojego systemu preclującego za kilkaset złotych rocznie i będziesz zadowolony.

7. I tak w koło wojtek, działaj – pisz, zlecaj, precluj, dodawaj. I jak zwykle zapisuj wszystkie adresy, pod którymi znajdują się Twoje artykuły. Zaufaj mi, bo ja mówię Ci, że przyda się to Tobie już w krótce!

1. Natura Cię stworzyła, to działaj z nią w zgodzie, cz. 6

2. LinkBaiting, mówiąc zrozumiale to wymuszanie na internautach linkowania do Twojej strony. Warunkiem jest posiadanie już przynajmniej części królików doświadczalnych, co powinieneś już mieć.

3. Napisz se super ekstra kontrowersyjny artykuł i czekaj, aż ludzie zaczną do niego linkować. Jakieś portale społecznościowe, fora, dupy i maryny.

4. Jeżeli jednak w ciągu miesiąca artykuł nie odbija się echem w sieci, to znaczy, że coś z Tobą jest nie tak. Możesz udawać, że to wypadek przy pracy, nieudana próba marketingowa, czy coś podobnego, ale to Ci honoru nie zwróci. Możesz podjąć radykalne kroki, a co ciekawe – masz wybór: a) zleć napisanie super, ekstra porywającego tekstu komuś dobremu w tym co robię; b) jak masz stronę o poważnej tematyce wrzuć nagą fotę super laski, najlepiej z pogranicza prawa, a potem przeproś, że to był jakiś atak hakerów, czy coś; c) stwórz jakiś ekstra produkt, na który jest zapotrzebowanie i udostępnij go za darmo; d) zrób sztuczny tłum, albo skrytykuj kogoś mądrego za pomocą głupich argumentów (to najczęściej działa!) – takie niby proste, a wielu nie potrafi, prawda?

5. Jak te cudowne metody nie pomogą, to nie zostaje Ci nic innego, jak zmiana branży na bardziej rozrywkową, bo tylko to kręci dzisiaj tłumy. Albo Ty! Napisz o WOŚP na swojej stronie o lalkach barbi i oddaj im połowę magazynu – powiedzą o Tobie w telewizji, będziesz sławny i może obroty skoczą Ci o jakieś 20-40% ? [żart, wiem bardzo nieudany].

6. Tyle na temat natury w internecie.

1. Systemy Wymiany Linków, cz. 7

2. Niestety, zło konieczne. Można by się bez tego obejść, ale po co utrudniać sobie życie, nie?

3. Trudno być w tym temacie konkretnym. Żadnego z systemów nie polecę, o tym możesz zapomnieć i radzę Ci nie słuchać i czytać bzdur na ten temat na innych ogólnodostępnych forach, czy blogach. Tylko tutaj znajdziesz fakty i prawdy. (ta, to coś co lubię)

4. Ale, ale… mogę powiedzieć Ci, do czego może się przydać coś takiego jak system wymiany linków, w skrócie swl. Słuchaj, znaczy czytaj… Te adresy, które masz w notatniku, z katalogów jeszcze sprzed roku, z precli sprzed kilku miesięcy i świeże i coraz to nowsze po prostu wrzucasz do systemu i linkujesz. Najlepiej to jak punktów se kupisz z góry na dwa, czy trzy miesiące i stale będziesz linkować te wpisy w katalogach takich i takich. Linkuj je i linkuj i obserwuj jak zmienia się pozycja Twojej strony.

5. Bo do niczego innego nie nadają się obecne SWL, nie polemizuj ze mną, nie przekonuj mnie, bo wiem swoje i nie będziesz używał systemów, bo są po prostu mało skuteczne i nie warto w gównie się babrać.

Zapraszam na nową stronkę:


http://domtechniczny24.wixsite.com/blog-poradnik

1. Przedostatnie punkty na kiedy indziej… cz. 8

2. Istnieje jeszcze coś takiego jak zaplecze pozycjonerskie. Ale po co ja mam Ci na razie zawracać tym gitarę? Przez pierwsze dwa lata pozycjonowania skup się na tym, co masz powyżej i poniżej. Potem, jak efekty będą niezadowalające – będziesz w top3, a Ty lubisz być na szczycie, to opowiem Ci o tym, jak to się Tworzy zaplecze prawidłowe, od podstaw i ze wszystkimi szczegółami. Ale mam nadzieję, że będziesz mieć na to pieniądze?

3. Nie próbuj dobrać się do grzyba zanim nie zobaczysz jego kapelusza. Cierpliwości pozycjonerze… na wszystko przyjdzie odpowiedni czas.

1. I nadszedł czas na uzupełnienie. To już ostatni punkt.

2. Wracam do początku – pamiętaj, żeby przy optymalizacji strony odpowiednio formatować teksty i wytłuszczać, podkreślać oraz pochylać słowa kluczowe – oby nie za często, z wyczuciem estetyki strony, bo ona najważniejsza.

3. Nie zamieszczaj w stopce linków oprócz tych, które zamieścił wykonawca grafiki i skryptu.

4. Odpowiednio komentuj swój kod strony – pamiętaj, że to robot też czyta. Sporadycznie wrzuć jakieś słowo kluczowe, jak masz sporo odnośników, ale uważaj, bo to śliski temat.

5. Nie zamieszczaj kilkudziesięciu linków do podstron na stronie głównej. Podziel wszystko na kategorie, podkategorie i takie tam – dzięki mapie strony i tak robot odnajdzie wszystkie linki, użytkownik ma wyszukiwarkę (mam nadzieję, że Ty ją masz, bo ja jeszcze nie), a serwis będzie wyglądał dużo lepiej.

6. Pisz jak najwięcej, zamieszczaj jak najwięcej danych i najważniejsza rzecz:

AKTUALIZUJ STRONĘ JAK NAJCZĘŚCIEJ!

Zacząłem zastanawiać się nad preclami. Dla mnie temat skończył się tak naprawdę na puknij.net, którego postawiłem prawie rok temu i więcej się preclami nie interesowałem(od czerwca 2010 już nie w moich rękach:). Aż do niedawna. Postanowiłem pogrzebać po sieci i znaleźć coś wartościowego, sprawdzić, czy to jeszcze działa i jak precle traktują ludzie z googla.
Darmowa Lista Niemoderowanych Precli.txt

Zacząłem od forum.optymalizacja.com i działu dotyczącego precli – wrzuciłem najstarsza podstronę i lecę kolejno szukając działających jeszcze katalogów typu presell pages. Zero poważnych rezultatów. Odpuściłem tę metodę, ale zaraz wpadła mi w ręce lista 400! katalogów typu presell pages z 2007 roku. Zacząłem ją przeglądać dopiero dzisiaj.
Ale jeszcze wcześniej przypomniałem sobie post na blogu google dotyczący traktowania i w ogóle podejścia do precelków: google i presell pages. Niby farmazony, ale zawsze to lepiej mieć czarno na białym, czy googlowi będą tolerować precle czy nie będą. Na razie sprawa ma się prawie tak samo jak z swl, google nie lubi, ale też nie walczy aby nie chwiać rynkiem.
Preclami zajmują się albo wszyscy po cichu, albo nieliczni. Sam obstawiam wszystkich po cichu – zachowanie, które nie będzie powodowało paniki w przypadku jakichś zmian. Sam też tak zacznę robić. Zobaczycie ;)
Tak czy siak… dzisiaj przejrzałem kawałek tego spisu czterystu precelków i przez pół dnia wynalazłem lekko ponad dziesięć działających. Nie wiem niestety z ilu. Wiem jednak, że zostawiłem tylko te, które raz: nie są zbanowane i site trzyma się na przyzwoity w miarę poziomie, dwa: są większości niemoderowane, ale nadal ciekawe jakościowo, trzy: google je indeksuje od bardzo dawna i nie zamierza przestać ;)Zostało mi jeszcze do przejrzenia bardzo dużo adresów, ale wiem że może mi się to opłacić. Przez te połowę dnia dodałem do każdego precla artykuł i będę badał efektywność indeksacji. Bo zdarzył się rodzynek, w którym mój tekst już po dwóch minutach był w indeksie! Niby spamiarka, powiedzieliby wielcy tego świata SEO, ale powera takiego to niektóre SEOKatalogi nie mają.
I te precle to ja sobie przebiorę, docelowo wybierając sto najlepszych niemoderowanych i około dwudziestu moderowanych i jeszcze mocniejszych w kosmos – a takie również istnieją i mam już na nie cynk. Coś jak puknij.net  – wymaganie sto procent unikalnego tekstu, rygor i dyscyplina, a czasem nawet SMS do zapłaty ;)
Oczywiście listę, którą kompletuję zamierzam udostępnić – tak samo jak w przypadku listy katalogów, którą ostatnio trochę zaniedbałem.. No ale list katalogów stron www już jest tyle, że sam nie wiem czy warto mi robić kolejną – taką pod publiczkę.
A wracając jeszcze na chwilę do precli. KUPA ludzi pisze jak stworzyć dobrego precla i co zrobić, żeby był fajny i wypasiony w kosmos. Ja parę dni temu stworzyłem takiego precla i opiszę to krok po kroku i jeszcze więcej niż inni. Przy okazji zbiorę materiał dla was do porównania metod stawiania precla różnych pozycjonerów, z różnym doświadczeniem – będzie ciekawie, zobaczycie ;)
Ale jest jeszcze jedna sprawa. Postanowiłem wreszcie wykorzystać siłę newslettera i szykuję mały lifting kursu tworzenia zaplecza. Niebawem pójdą e-maile informujące o tym, ale najpierw wolę mniej oficjalnie ;) Jeżeli macie jakieś uwagi proszę o kontakt! Dodatkowo muszę poinformować, że wyniki ważnych strategicznie testów oraz tematy o których nie może dowiedzieć się „masa” będą zabezpieczone hasłem na blogu. Przeczytać je będą mogli tylko subskrybenci newslettera.
Mocny wpis zawierający wszystkie ważne elementy dotyczące pozycjonowania stron www. Idealny dla zielonych, wspaniały dla początkujących i przydatny dla średniozaawansowanych! Czytaj…
1. Pozycjonowanie to z innego języka zabawa i majsterkowanie przy wynikach wyszukiwania. Czyli przy tym, co wyświetla Ci się w google jeżeli wpiszesz: odór gniotka! Zobacz, to dzięki mnie wyświetla się tam mój adres strony.2. Pozycjonowanie nie jest trudne, ale nie każdy pozycjonerem się urodził, musisz o tym wiedzieć.3. Cierpliwość i zapał do pracy mimo wielu kryzysów to obowiązek! Musisz być gotowy do poświęceń, aby odnieść zwycięstwo – taka ideja gniotkowa.1. Jak pozycjonować stronę? Na czym to polega? cz. 12. Pierwszym krokiem jest optymalizacja serwisu: określenie słów kluczowych. Jeżeli nie wiesz jak określić słowa kluczowe, to lepiej prędko się tego dowiedz(znajdziesz to również na moim blogu). Potem te słowa kluczowe trzeba wpisać w znacznik <title>, potem trzeba dodać parę meta tagów, które ściągnij se z google. Najlepiej to pomiń tylko description, bo mało ważny.3. Drugim krokiem jest napisanie wielu artykułów na stronie, ale takich artykułów, które będą zawierały słowa kluczowe – te które wcześniej wybrałeś, że chcesz, aby Twoja strona była gdzieś w top10 po wpisaniu tych słów w szukajce.4. Jak masz artykuły już zamieszczone, to trzecim krokiem jest określenie anchorów (czyli tego czegoś w środku linka, jak nie wiesz to się dowiedz) dla linków wewnętrznych dla stron. Przykład: ze strony głównej masz link do artykułu o zabawkach dla dziecka, i zamiast nazwać ten link: „artykuł o zabawkach” nazwij go „zabawki dla dzieci„. Tak ma być i już, zero dyskusji.5. Gdy już takie rzeczy porobisz, to dodaj sobie mapę strony do strony. Jak nie wiesz czym jest mapa strony, to lepiej prędko o tym poczytaj, bo skroplisz się wcześniej niż wyparowałeś.6. To teraz krok piąty: powiadom wszystkich znajomych o Twojej stronie i zareklamuj ją wszędzie tam gdzie możesz. Na razie nie przejmuj się linkowaniem, anchorami, przyrostem linków, Page Rankiem, ilością linków zwrotnych, wychodzących, przychodzących i niczym podobnym. Po prostu zareklamuj stronę tam, gdzie możesz i tam, gdzie przyniesie Ci to plusy w postaci większej ilości odwiedzających.7. Poreklamuj ją tak przez tydzień, albo miesiąc, najlepiej to nawet dwa i wróć tutaj, żeby przeczytać punkty kolejne.1. Czym pozycjonować stronę? cz. 22. Pierwszy krok w prawdziwym działaniu to rozpoczęcie sztucznego linkowania. Zalinkuj stronę z katalogów dużych i płatnych tj. katalog.wp.pl, katalog.onet.pl, guglas.biz i innych. Skorzystaj z podpowiedzi: Katalog Stron, Katalog, Moderowany Katalog.3. Powyższy punkt wykonaj w ciągu miesiąca, może dwóch myśląc o… zdobywaniu ruchu z katalogów oraz odpowiednim dobraniu anchor tekstu – czyli nazwy linka. Nie wolno dawać Ci za anchor tekst słowa kluczowego, a już broń boże kilku słów kluczowych. Lepiej dać: „Blog Gniotka o życiu” niż „Reklama, pozycjonowanie, dupa wg gniotka„. No i żeby w każdym katalogu był inny, zarówno opis jak i tytuł linka.4. Jak skończą Ci się płatne katalogi to po prostu korzystaj z tych darmowych, ale najlepiej moderowanych. Może kiedyś stworzę listę takich fajnych katalogów, do których warto dodać stronę? Może gdy kiedyś w dalekiej przyszłości zacznę katalogować gniotka…5. Tym czasem możesz już spokojnie usiąść na kanapie i mam nadzieję, że wszystkie adresy do wpisów w katalogach Twoich masz zapisane gdzieś w notatniku czy innym programie i będziesz mógł je łatwo sprawdzić za miesiąc.6. Odwiedź jeszcze inne miejsca, gdzie możesz promować swoją stronę, zapytaj kolegów, czy mają jakieś witryny, zapytaj mamy, taty, babci, a może dziadek nawet ma jakąś stronę z nielegalnymi używkami – na takiej to Ty linków nie zostawiaj, tylko zapomnij o niej. Zostawiaj linki wszędzie tam gdzie możesz i na portalach podobnych tematycznie do Twojej strony.NIE SPAMUJ CHOLERA JASNA! czyli…1. Podczas promocji strony udostępniaj swój adres tam, gdzie Ci na to pozwalają, czytaj regulaminy i zasady stron, for, katalogów itd.2. Nie dawaj linków w miejsca, o których po dwóch godzinach zapomnisz i nie dasz rady przypomnieć sobie do nich adresu. Nie idź na ilość! To nie ilość linków jest ważna, a o tym dowiesz się już zaraz…1. Jeszcze inne sposoby pozycjonowania. cz. 32. Jak już Twoja strona znajduje się w katalogach stron i na witrynach kolegów, możesz przystąpić do prawdziwego seo działania. Jesteś gotów? – Nie? To już jest po Tobie. – Ok, gotów.3. Bo widzisz, w internecie działa jeszcze coś takiego jak kupno linków. Musisz być oblatany i obeznany, umieć nawiązywać nowe kontakty – co z resztą za pośrednictwem sieci nie jest trudne – żeby kupić gdzieś wartościowy link. Ale jaki to wartościowy link zaraz pewno mnie zapytasz. Otóż…4. Wartościowy link to taki link, który pochodzi ze strony, która ma Page Rank = / > 3 i przy okazji podobną tematykę i przy okazji kilkaset linków zwrotnych (prowadzących do niej) i przy okazji jakiś ruch. Takie linki masz kupować. Jak je kupisz to Twoja sprawa, ja mówię Ci aby o tym, że masz je kupić.5. Możesz też skorzystać z mechanizmu wymieniania się linkami, ale taki człowiek – człowiek, a nie człowiek – system – człowiek. Zrób sobie na stronie dodatkową podstronę „partnerzy” czy coś i tam wrzucaj wszystkie linki z serwisami, które linkują do Ciebie – takie fifty, fifty.6. PAMIĘTAJ, aby każdy link opatrzyć ładnym anchor tekstem i żeby go nie za dużo było.1. Deserowe metody pozycjonowania, Twoja specjalność. cz. 42. Nie wykonujesz tego podpunktu, dopóki Twoja strona nie jest już na tyle popularna, że możesz z niej opłacić serwer i domenę. Jeżeli do tej pory jeszcze tak się nie dzieje, to po prostu dupa jesteś i nie nadajesz się do tej roboty, albo źle dobrałeś swoją niszę, czy coś takiego.3. Ale jeżeli wszystko jest OK, to czytaj. Bo teraz wkracza element dobrej zabawy i użerania się z administratorami innych stron. Musisz zarezerwować więcej czasu niż dotychczas i rozejrzeć się dokładniej w branży i obok niej. Administratorzy innych stron czekają, aż wsadzisz na ich domenie linka w komentarzach, księdze gości, czy na forum w odpowiedzi na jakiegoś posta, żeby po prostu Cię skołować i skrytykować – ale Ty będziesz odważny i będziesz dzielnie dążył do celu, prawda?4. Publikuj linki gdzie się da, nie patrz na regulaminy, przestrogi, niech linki się pojawiają i znikają, podszywaj się pod innych userów, zakładaj dodatkowe konta na forach i linkuj do swojej strony. Twórz fikcyjne tematy i pytaj, odpowiadaj, linkuj… Zaglądaj na blogi konkurentów, wciskaj wszędzie Twój adres, gdzie się tylko da.5. Bez oporów, bezproblemowo, skutecznie działaj tak aż do utraty sił. Potem odpocznij i poczytaj o kolejnych krokach.1. Śliwka na torcie w pozycjonowaniu, czyli cz. 52. Allegro to jedyny portal, który tutaj polecę właśnie dzisiaj. Weź sobie załóż konto, wejdź do kategorii Komputery>Internet > Linki (czy jakoś podobnie) i kup se parę linków. Wybieraj je na podobnej zasadzie co w punkcie 5. 4.  Opłacalności się ucz, sprawdzaj jak działają poszczególne linki i przedłużaj ich żywot, albo zapominaj o stronach, które Ci te linki mają publikować.3. Po prostu teraz musisz przepuścić trochę kasy na marne, bo Twoja strona potrzebuje czasu żeby się zadomowić w wyszukiwarce. Dopiero rok jest w sieci, marnie, ale już jest coraz lepiej, a Ty coraz więcej się uczysz i to Twój ogromny plus!4. Dam Ci radę: szukaj miejsca reklamowego na stronach, które mają mało wychodzących linków i których adresy nie są bezpośrednio publikowane na aukcji – takie to są te z górnej półki linki. I nie wciągaj się w inne machlojki, bo jeszcze za mały jesteś, żeby ze mną dyskutować.1. I czas do prawdziwej roboty się wziąć.2. Wiesz co to takiego katalogi typu Presell Pages? Jeżeli nie, to lepiej prędko się doedukuj, bo szkoda czasu. Masz na to 3 sekundy. Już wiesz? Super!3. Bo nadszedł czas na pisanie. Teraz musisz pisać artykuły, w których będziesz poruszał kwestie związane z tematyką Twojej strony. W artykułach mają się znajdować słowa klucze – czyli te, które chcesz pozycjonować. Jedno takie słowo zamieniasz na link do Twojej strony i dodajesz artykuł do potocznie nazywanego precelka.4. Napisz artykuł, który będzie miał od tysiąca do trzech tysięcy znaków. Ten co ma 3tys. znaków to może mieć nawet i 3 linki (jeden do strony głównej, drugi do podstrony, trzeci do innego artykułu, czy coś takiego).5. Artykuł ma mieć sens, ma być ciekawy i ma zachęcać do kliknięcia w link, który się w nim znajduje. Jeżeli sam nie potrafisz napisać takiego artykułu to zleć to komuś. Tylko nie dzieciakowi za 2zł! Bo taki artykuł to jak psu z gardła wyjęty. Postaraj się po prostu!6. Znajdź listę precli – może nawet ja Ci ją udostępnię jak mi się na newsletter wpiszesz – tak to szantaż. Albo jak będzie już po wszystkim to skorzystać z mojego systemu preclującego za kilkaset złotych rocznie i będziesz zadowolony.7. I tak w koło wojtek, działaj – pisz, zlecaj, precluj, dodawaj. I jak zwykle zapisuj wszystkie adresy, pod którymi znajdują się Twoje artykuły. Zaufaj mi, bo ja mówię Ci, że przyda się to Tobie już w krótce!1. Natura Cię stworzyła, to działaj z nią w zgodzie, cz. 62. LinkBaiting, mówiąc zrozumiale to wymuszanie na internautach linkowania do Twojej strony. Warunkiem jest posiadanie już przynajmniej części królików doświadczalnych, co powinieneś już mieć.3. Napisz se super ekstra kontrowersyjny artykuł i czekaj, aż ludzie zaczną do niego linkować. Jakieś portale społecznościowe, fora, dupy i maryny.4. Jeżeli jednak w ciągu miesiąca artykuł nie odbija się echem w sieci, to znaczy, że coś z Tobą jest nie tak. Możesz udawać, że to wypadek przy pracy, nieudana próba marketingowa, czy coś podobnego, ale to Ci honoru nie zwróci. Możesz podjąć radykalne kroki, a co ciekawe – masz wybór: a) zleć napisanie super, ekstra porywającego tekstu komuś dobremu w tym co robię; b) jak masz stronę o poważnej tematyce wrzuć nagą fotę super laski, najlepiej z pogranicza prawa, a potem przeproś, że to był jakiś atak hakerów, czy coś; c) stwórz jakiś ekstra produkt, na który jest zapotrzebowanie i udostępnij go za darmo; d) zrób sztuczny tłum, albo skrytykuj kogoś mądrego za pomocą głupich argumentów (to najczęściej działa!) – takie niby proste, a wielu nie potrafi, prawda?5. Jak te cudowne metody nie pomogą, to nie zostaje Ci nic innego, jak zmiana branży na bardziej rozrywkową, bo tylko to kręci dzisiaj tłumy. Albo Ty! Napisz o WOŚP na swojej stronie o lalkach barbi i oddaj im połowę magazynu – powiedzą o Tobie w telewizji, będziesz sławny i może obroty skoczą Ci o jakieś 20-40% ? [żart, wiem bardzo nieudany].6. Tyle na temat natury w internecie.1. Systemy Wymiany Linków, cz. 72. Niestety, zło konieczne. Można by się bez tego obejść, ale po co utrudniać sobie życie, nie?3. Trudno być w tym temacie konkretnym. Żadnego z systemów nie polecę, o tym możesz zapomnieć i radzę Ci nie słuchać i czytać bzdur na ten temat na innych ogólnodostępnych forach, czy blogach. Tylko tutaj znajdziesz fakty i prawdy. (ta, to coś co lubię)4. Ale, ale… mogę powiedzieć Ci, do czego może się przydać coś takiego jak system wymiany linków, w skrócie swl. Słuchaj, znaczy czytaj… Te adresy, które masz w notatniku, z katalogów jeszcze sprzed roku, z precli sprzed kilku miesięcy i świeże i coraz to nowsze po prostu wrzucasz do systemu i linkujesz. Najlepiej to jak punktów se kupisz z góry na dwa, czy trzy miesiące i stale będziesz linkować te wpisy w katalogach takich i takich. Linkuj je i linkuj i obserwuj jak zmienia się pozycja Twojej strony.5. Bo do niczego innego nie nadają się obecne SWL, nie polemizuj ze mną, nie przekonuj mnie, bo wiem swoje i nie będziesz używał systemów, bo są po prostu mało skuteczne i nie warto w gównie się babrać.1. Przedostatnie punkty na kiedy indziej… cz. 82. Istnieje jeszcze coś takiego jak zaplecze pozycjonerskie. Ale po co ja mam Ci na razie zawracać tym gitarę? Przez pierwsze dwa lata pozycjonowania skup się na tym, co masz powyżej i poniżej. Potem, jak efekty będą niezadowalające – będziesz w top3, a Ty lubisz być na szczycie, to opowiem Ci o tym, jak to się Tworzy zaplecze prawidłowe, od podstaw i ze wszystkimi szczegółami. Ale mam nadzieję, że będziesz mieć na to pieniądze?3. Nie próbuj dobrać się do grzyba zanim nie zobaczysz jego kapelusza. Cierpliwości pozycjonerze… na wszystko przyjdzie odpowiedni czas.1. I nadszedł czas na uzupełnienie. To już ostatni punkt.2. Wracam do początku – pamiętaj, żeby przy optymalizacji strony odpowiednio formatować teksty i wytłuszczać, podkreślać oraz pochylać słowa kluczowe – oby nie za często, z wyczuciem estetyki strony, bo ona najważniejsza.3. Nie zamieszczaj w stopce linków oprócz tych, które zamieścił wykonawca grafiki i skryptu.4. Odpowiednio komentuj swój kod strony – pamiętaj, że to robot też czyta. Sporadycznie wrzuć jakieś słowo kluczowe, jak masz sporo odnośników, ale uważaj, bo to śliski temat.5. Nie zamieszczaj kilkudziesięciu linków do podstron na stronie głównej. Podziel wszystko na kategorie, podkategorie i takie tam – dzięki mapie strony i tak robot odnajdzie wszystkie linki, użytkownik ma wyszukiwarkę (mam nadzieję, że Ty ją masz, bo ja jeszcze nie), a serwis będzie wyglądał dużo lepiej.6. Pisz jak najwięcej, zamieszczaj jak najwięcej danych i najważniejsza rzecz:AKTUALIZUJ STRONĘ JAK NAJCZĘŚCIEJ!

Gwintowniki do stali INOX

Dzień dobry !
Obróbka skrawaniem stali nierdzewnych zawsze przysparza wiele problemów. Stal INOX jest ciągliwa i podczas pracy lepi się do gwintowników i wierteł. Powoduje to odsunięcie krawędzi skrawającej narzędzia od obrabianego przedmiotu, bardzo szybkie nagrzewanie, często słychać charakterystyczny pisk. Przegrzane narzędzie tępi się i nie nadaje do dalszej obróbki.

Wyjściem z tego problemu są specjalne narzędzia do obróbki stali nierdzewnej: wiertła kobaltowe, narzynki do stali nierdzewnej, gwintowniki INOX, frezy INOX i inne. Ponadto konieczne jest użycie specjalnych dedykowanych płynów do wiercenia i gwintowania nierdzewki np. TEREBOR. Zajrzyj na http://szlifierkawiertarka.pl/
Miałem niedawno możliwość przekonania się, na własnej skórze, co to znaczy nacinanie gwintu na szpilce z nierdzewki zwykłą narzynką i narzynką do stali nierdzewnej z użyciem Tereboru.

W pierwszym wypadku zwykła narzynka zrywała zwoje, bardzo ciężko szło i gwint wyglądał tragicznie. W niektórych miejscach był zerwany nawet na połowie obwodu. W drugim wypadku w ruch poszła narzynka do stali nierdzewnych i olej Terebor. Efekt był niesamowity, doskonały gładki gwint szybko i sprawnie nacięty. Błąd polegał jedynie na tym, że krzywo zaczęliśmy, ale to kwestia wprawy i przygotowania czoła pręta.
Analogicznie ma się sprawa z gwintownikami do stali INOX. Wykonane są ze stali HSSE i posiadają geometrię i powłoki umożliwiające obróbkę stali nierdzewnych. Gwintowniki ręczne i wysokowydajne stosuje się w obróbce stali nierdzewnych austenitycznych, stali nierdzewnych ferrytyczno-austenitycznych (duplex).
Występuje kilka modeli gwintowników zależnie od przeznaczenia ręczne HSSE i HSSE z powłoką TIN, oraz wysokowydajne, przeznaczone do pracy na obrabiarkach konwencjonalnych i CNC.:
Poniżej kilka ich typów:
Ręczne HSSE
Do otworów nieprzelotowych < 2,5xD
Gwintownik INOX R40 HL
Cechy gwintownika:
Supergładka i odporna na ścieranie powłoka HL,
Rowki spiralne 40
Opuszczenie stożkowe średnicy zewnętrznej gwintu
Wzmocniona konstrukcja
Materiał HSSE
Nakrój C (2-3xP)
Wykonanie wg DIN-371; DIN-376; DIN-374

Gwintownik INOX R40 OX
Cechy gwintownika:
Azotopasywowane OX
Rowki spiralne 40
Opuszczenie stożkowe średnicy zewnętrznej gwintu
Wzmocniona konstrukcja
Materiał HSSE
Nakrój C (2-3xP)
Wykonanie wg DIN-371; DIN-376; DIN-374

Do otworów przelotowych < 3xD
Gwintownik INOX B HL
Cechy gwintownika:
Supergładka i odporna na ścieranie powłoka HL
Rowki proste ze skośną powierzchnią natarcia
Materiał HSSE
Nakrój B (4-5xP)
Wykonanie wg DIN-371; DIN-376; DIN-374

Gwintownik INOX B OX
Cechy gwintownika:
Azotopasywowane OX
Rowki proste ze skośną powierzchnią natarcia
Materiał HSSE
Nakrój B (4-5xP)
Wykonanie wg DIN-371; DIN-376; DIN-374.

Podział narzędzi skrawających

Cześć ! Dzisiaj nieco teorii, czyli podział narzędzi skrawających część pierwsza.
Istnieje parę sposobów podziału narzędzi skrawających:

  • Według sposobu obróbki:  noże strugarskie, rozwiertaki, wiertła, przepychacze,  pogłębiacze, frezy, głowice frezowe, głowice gwintujące, frezy grzebieniowe, frezy modułowe, honownice.
  • Według kształtu obrabianej powierzchni: do powierzchni zewnętrznych płaszczyzn i powierzchni obrotowych, do obróbki otworów, do obróbki gwintów, do obróbki kół zębatych, do obróbki rowków.

Najbardziej popularne są wiertła i je opisze w tym artykule.

Podział wierteł można dokonać ze względu na:

  • Przeznaczenie: wiertła ogólnego przeznaczenia, to wszystkie wiertła kręte i piórkowe do wiercenia w litych materiałach. Wiertła specjalne: wiertła wielostopniowe, tzw. choinki, wiertła stożkowe, wiertła do głębokich otworów.
  • Ze względu na rodzaj budowy: wiertła jednolite wykonane ze stali szybkotnącej, wiertła łączone z częścią roboczą ze stali szybkotnącej lub z węglika spiekanego zgrzewaną częścią chwytową, albo z lutowanymi ostrzami z węglików spiekanych, wiertła drążone z wewnętrznym rowkiem chłodzącym.

Wiertła koronkowe i trepanacyjne, przeznaczone są do wykonywania otworów o dużych wielkościach. Skrawanie odbywa się tylko na obwodzie narzędzia wyposażonego w ostrza skrawające. Część środkowa pozostaje nienaruszona,  i na skutek tego otwory wykonuje się znacznie szybciej. Narzędzia są tańsze i mają mniejszą wagę. Wadą tego rodzaju obróbki jest pozostający środek. W przypadku otworów przelotowych zostaje on wewnątrz narzędzia i trzeba go mechanicznie usunąć. W przypadku otworów nieprzelotowych rdzeń (środek) usuwa się ręcznie. Więcej dowiedz się na http://sklepdremel.pl/

  •  Następnym kryterium podziału wierteł jest rodzaj chwytu. I tak mamy: wiertła z chwytem walcowym gładkim, z chwytem walcowym z zabierakiem prostokątnym lub wielokątnym, z chwytem trójkątnym, z chwytem stożkowym ( wiertła NWKc), z chwytem walcowym z dodatkowymi zabierakami i rowkami wgłębnymi( SDS Max).
  • Ze względu na rodzaj obrabianego materiału; wiertła do stali konstrukcyjnych, wiertła do stali nierdzewnych, wiertła do metali nieżelaznych, wiertła specjalne węglikowe wysokoobrotowe do zastosowania na centrach obróbczych CNC. Dalej wiertła do betonu, wiertła płytkowe do szkła, wiertła diamentowe do gresu i ceramiki, wiertła koronkowe do materiałów ceramicznych, wiertła do drewna, wiertła wielozadaniowe do różnych rodzajów materiałów.

Na koniec napiszę o popularnych wiertłach krętych.
Wiertła kręte są narzędziami walcowymi. Do najczęściej używanych należą wiertła kręte mające dwa ostrza robocze oraz dwa rowki do usuwania urobku w postaci wiórów. Wiertła te są prowadzone w otworze za pomocą dwóch łysinek rozmieszczonych śrubowo wzdłuż rowków, na zewnętrznej części wiertła. Dwie krawędzie skrawające są połączone ścinem. Często ścin jest skracany, tzn. korygowany w celu dodania dodatkowych krawędzi skrawających. Powoduje to, że wiertło nam nie ucieka w początkowej fazie obróbki i mniej się nagrzewa. Trzeba bowiem pamiętać, że ścin nie skrawa z powodu znacznego kąta wierzchołkowego rzędu 125-135 stopni. Krawędzie skrawające muszą być zawsze tej samej długości, dzięki temu wiertło nie ma bicia i robi otwór równy swojej średnicy.
Powierzchnie skrawające powinny być gładkie tak, aby zminimalizować przyklejanie się wiórów i ograniczyć tarcie. Kąty skrawania i kąt wierzchołkowy jest zależny od przeznaczenia wiertła.
Koniec części pierwszej.

Uniwersalne wiertła MULTI CONSTRUCTION-BOSCH

Cześć!
Podczas pracy niekiedy zachodzi konieczność wiercenia w materiałach mieszanych np:  otwory w metalowej futrynie, za którą jest beton. Jest to najgorszy z możliwych zestawień materiałów stal i beton.

Firma Bosch wprowadziła jakiś czas temu wiertło CYL-9 Multi Construction, którym można wykonywać takie otwory.

Wiertło do betonu 10x120 multi construction - Bosch

Jest to praktyczne i mocne wiertło do prawie wszystkich materiałów używanych przy wykańczaniu wnętrz, np. do betonu, muru, cegły, eternitu, lekkich materiałów budowlanych, materiałów wielowarstwowych, płytek szkliwionych, a przy odrobinie wprawy do gresowych o niskiej klasie twardości, drewna, plastiku, blach metalowych oraz aluminium.
Wiertło CYL-9 dedykowane jest do wiercenia bez-udarowego na niskich obrotach np. na wkrętarkach. W odróżnieniu jednak od konkurencji i wcześniejszych projektów nadaje się również do wiercenia z użyciem udaru, z tym zastrzeżeniem, że nie w super twardych materiałach. Czyli w siporeksie tak, a w betonie o wysokiej klacie B30 – nie.

Budowa wiertła umożliwia skrawanie metali, tworzyw i drewna. Należy jednak pamiętać, że wiertła te nie są skonstruowane do wiercenia w stali. Wiercenie to jest możliwe, ale traktować je trzeba, jako opcję. zabacz jeszcze na http://wiertlogres.pl/

Płytka opracowana z trwałych węglików spiekanych o najdrobniejszych ziarnach. Geometria ostrza została tak opracowana, aby połączyć możliwość skrawania i wiercenia z lekkim udarem. Wieloostrzowy szlif z charakterystycznym ścinem gwarantuje precyzję wiercenia.

Kluczowy wpływ, na jakość wiertła ma sposób lutowania płytki i szlifowanie po lutowaniu. Zapewnia ono centryczność wiertła, minimalizuje bicie i co za tym idzie wydłuża żywotność.
Kolejna ważna sprawa to pogrubiony rdzeń wiertła, otrzymano to poprzez dodanie dodatkowej spirali w rowku. Obniżono przez to prześwit i rowka. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że wiertło Multi Construction przeznaczone jest do obróbki z wolnymi obrotami to nie będzie to miało większego wpływu na ilość odprowadzanego urobku.
Wiertło dla odróżnienia ma kolor niebieski z metalicznym szlifem.

Drut do drukarek 3D

Dzień dobry!
Technologia drukowania FDM bazuje na tworzeniu elementów z tworzyw podawanych z ekstrudera w postaci drutu o średnicy 1.75mm lub 3mm, na płytę modelową.
Zasada działania jest analogiczna  jak w drukarkach atramentowych.

Głowica z dyszą podaje materiał bazowy – podporowy i przesuwa się w płaszczyźnie X Y. Naniesiony materiał o określonej grubości (o tym później) zastyga w kilka sekund. Następnie głowica lub stół modelarski przesuwa się w płaszczyźnie Z i nakładana jest nowa warstwa w płaszczyznach X Y.
Drut do drukarek 3D zwany jest filamentem. Jakość wydruku w decydującej mierze zależy, od jakości filamentu.

Drut do drukarek 3D PLA 2kg 1,75 mm żółty

drut do drukarek

Drut do drukarek 3D PLA 2kg 1,75 mm biały  Drut do drukarek 3D PLA 2kg 1,75 mm czarny  Drut do drukarek 3D PLA 2kg 1,75 mm czerwony  Drut do drukarek 3D PLA 2kg 1,75 mm niebieski

Wszystkie zanieczyszczenia, nierówności powierzchni czy wilgotność wpływają niekorzystnie na wytrzymałość i powierzchnię drukowanego modelu. W technice FDM/drukarce/ drut podawany jest w sposób ciągły do ekstrudera, w którym filament jest topiony w temperaturze 170-250 º i pod ciśnieniem wyciskany przez dyszę drukującą.

Drukarki 3D drukują w jednym kolorze takim jak filament. Zależnie od drukarek minimalne grubości drukowanej ścianki mogą wynosić od 0,1mm do 0,6mm. Grubość nakładanej warstwy waha się od 0,1mm do 0,01mm i jest wprost proporcjonalny do prędkości drukowania. Wejdź na http://poziomicaspawarka.pl/
Rodzaje filamentów.
W praktyce wykorzystuje się dwa rodzaje tworzyw termoplastycznych ABS i PLA. Jednak technologia FDM pozwala na drukowanie z użyciem drutów z poliwęglanu, nylonu, polietylenu i innych..
ABS (akrylo-butylo-styren) to szeroko rozpowszechnione tworzywo. Spotykane min. w przemyśle motoryzacyjnym, AGD i RTV. Jest nieodporne na agresywne rozpuszczalniki organiczne np. Aceton.

ABS ma dobre właściwości mechaniczne, jest odporny na uderzenia, jego gęstość wynosi około 1.05 g/cm3. Zalecana temperatura druku to 230-250 °C i co jest bardzo istotne potrzebuje podgrzewanego stołu modelowego, inaczej model w wyniku naprężeń może się odkształcić.
Tworzywo PLA jest znacznie twardsze, gęstość 1.25 g/cm3 i przez to bardziej kruchy, szczególnie w ujemnych temperaturach. Tworzywo PLA jest przyjazne środowisku, ulega biodegradacji. Tworzywo posiada niską temperaturę druku około 170-190 °C. Przez to nie potrzebuje on podgrzewanego stołu modelowego.
Pozdrawiam